jmm logo

Radość

Pokoju, gdzie cię zgubiłam?

Pokoju, gdzie cię zgubiłam?

Przez wiele lat żyłam, poszukując pokoju.
Byłam sfrustrowana, zagubiona, drażliwa, wiecznie zdenerwowana i niespokojna.

Dziś mogę cieszyć się pokojem. Ale gdybym przestała go szukać, mogłabym go nigdy nie odnaleźć. Bóg chciał mnie nauczyć, że powinnam o pokój zabiegać.
Czasami chcemy, żeby jakaś sytuacja uległa zmianie, ale jesteśmy niechętni do podjęcia działań w tym kierunku.

Śmiech to poważna sprawa!

Śmiech to poważna sprawa!

Joyce Meyer

Na całym świecie znajdziemy ludzi, którzy walczą z przygnębieniem – albo przynajmniej próbują z nim walczyć. Jest mnóstwo istotnych przyczyn depresji, jest również cały wachlarz możliwości jej leczenia. Niektóre z nich przynoszą pożądany efekt, ale większość nie jest efektywnych. Inne z kolei mogą pomóc tymczasowo, lecz nigdy nie będą w stanie całkowicie i stale wybawić człowieka z udręk depresji...

Dziel się miłością i niech się nigdy nie wyczerpie!

 Dziel się miłością i niech się nigdy nie wyczerpie!

Joyce Meyer

Kochanie i bycie kochanym nadaje sens naszemu życiu. Nie brakuje ludzi, którzy kiedyś czuli się niekochani. W takich chwilach łatwo pozwalamy, by przenikały nas złe myśli, ale czyniąc to, narażamy się na przygnębienie i depresję.
Miłość jest siłą życiową. Jest tym, co zmusza ludzi do wstawania każdego ranka i daje im energię do życia. Miłość wzbogaca egzystencję o celowość i znaczenie. Gdziekolwiek nie spojrzysz, tam zauważysz ludzi szukających miłości... ale ci ludzie poszukują w złych miejscach. Prawdziwą miłością jest Bóg, więc nie znajdą obiektu swoich poszukiwań, dopóki nie odnajdą Jego. życiu na różne sposoby. Te metody mogą z początku wydawać się dobre, ale ostatecznie daremne poszukiwania przyprawią ich o irytacje, rozczarowanie i poczucie pustki. Jedynym sposobem, który pomoże im odnaleźć prawdziwe spełnienie i którego tak rozpaczliwie poszukują jest chodzenie w miłości – okazywanie miłości innym.

Jak być zadowolonym

 Jak być zadowolonym

Joyce Meyer
Biblia wyraźnie nas naucza, że mamy „być zadowoleni” bez względu na sytuację, w której się znajdujemy. W Liście do Filipian 4:11 (BW) Paweł pisze: „(...) nauczyłem się przestawać na tym, co mam”. The Amplified Bible ujmuje frazę „przestawać na tym, co mam” w następujący sposób: „być zadowolonym do tego stopnia, że nic mnie nie niepokoi ani nie przeszkadza”. Nie chodzi tu o zadowolenie posunięte do  takiego stopnia, że nie potrzebujesz już żadnych zmian, ale zadowolenie z powodu tego co masz, zanim Bóg przemieni twoje życie.
List do Filipian 4:6-7 rzuca więcej światła na to zagadnienie: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”.

Dlaczego warto kończyć to, co zaczęliśmy

Dlaczego warto kończyć to, co zaczęliśmy

Pamiętam kobietę, która pojawiła się na jednej z moich konferencji. Będąc tam, spotkała kilka pań, które opowiedziały jej historie swojego życia. Mówiły o przemocy, której doświadczyły w przeszłości, i o tym jak uwolniły się od bolesnych wspomnień. Ponieważ sama borykała się z wieloma problemami  na skutek starych zranień, rozmowy zrobiły na niej wielkie wrażenie. Pod koniec konferencji powiedziała mi, że wyciągnęła z nich wielką lekcję.

Odnajdź miłość, radość i pokój, których pragniesz

Odnajdź miłość, radość i pokój, których pragniesz

Chciałabym zadać ci pewne pytanie: Czy kochasz siebie samego?
Poświęć chwilę czasu, aby się nad tym zastanowić. To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ odpowiedź na nie, pokaże na ile możesz błogosławić miłością innych. Jeżeli nie kochasz siebie, nie będziesz w stanie obdarowywać Bożą miłością ludzi w twoim otoczeniu – nie możesz dawać tego, czego nie posiadasz...

UA-80946718-1