jmm logo

Słowo na każdy dzień

Usuwaj przeszkody

„Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. Ew. Mateusza 6:33 (BT)

Jednym z najzmyślniejszych narzędzi w szatańskim arsenale jest rozpraszanie uwagi. On wie, że jeśli odwrócimy uwagę od Boga ku trosce o świat, to najprawdopodobniej zaczniemy zaniedbywać naszą więź z Panem.

Bóg chce, byśmy wiernie przy Nim trwali, obcując z Nim w przyjacielskiej relacji, dlatego czasami oczekuje, że usuniemy przeszkody, oddalające nas od Niego – nawet jeśli to będzie dla nas bolesne.

Posługując się przykładem, jeśli kariera albo żądza pieniędzy lub pozycji społecznej staje się dla nas rzeczą ważniejszą, niż chęć zadowolenia Boga, oznacza to, że musimy uporządkować priorytety. Może być też tak, że jakaś relacja z drugim człowiekiem nie pozwala ci zbliżyć się do Boga, gdyż bardziej zabiegasz o uwagę tej osoby niż o aprobatę Boga. Chodzi mi o to, że każde pragnienie i rzecz, które trzymają cię z dala od Ducha Świętego i Bożego życia, są niezdrową przeszkodą, która niechybnie ci zaszkodzi.

Bóg chce, byśmy poddali się pod kierownictwo Jego Ducha, nie zaś ulegali różnym zakłóceniom. Jeszcze dziś pozbądź się wszystkich tych przeszkód i celowo skieruj uwagę na Boga. Jeśli zaczniesz z całego serca Go szukać, w końcu Go znajdziesz. On zawsze Jest i oczekuje ciebie.

Modlitwa

Panie, tak bardzo cię proszę, abyś pomógł mi wykorzenić wszystkie przeszkody, które odsuwają mnie od Ciebie, nawet jeśli będzie to bolesna amputacja. Spraw, aby poszukiwanie Ciebie stało się moim priorytetem i by Duch Święty prowadził mnie w moim życiu powszednim. Chcę żyć dla Ciebie! Amen.