jmm logo

Słowo na każdy dzień

Trwanie w Słowie

„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”. Ew. Jana 15:7 (BT)

Większość chrześcijan rozumie, jak ważne jest czytanie Biblii, ale i wśród nich nie brak takich ludzi, którzy nie pojmują istoty trwania w Słowie Bożym i pozwalania Słowu, aby trwało w nich.
Kiedy uważnie rozważamy Słowo i chowamy głęboko do serca wersety Pisma, zapewniamy sobie tym samym natychmiastowy dostęp do nich, w sytuacjach, gdy będą nam potrzebne. Jezus obiecał nam, że gdy będziemy o coś – cokolwiek – prosić w modlitwie, będzie nam to dane.
Gdy trwamy w Słowie i pozwalamy Słowu, aby trwało w nas, stajemy się prawdziwymi uczniami Jezusa (zob. Ew. Jana 8:31). Daje nam Ono dostęp do nowych pokładów mocy w naszych modlitwach, a pewna, potężna modlitwa gromi wroga.
Czy mógłbyś szczerze przyznać, że od czasu, gdy oddałeś swoje życie Bogu, trwałeś w Bożym Słowie i pozwalałeś, aby Ono trwało w tobie? Jeśli twoja odpowiedź brzmi „nie”, to zachęcam cię, byś powziął pewne działania. Uczyń z czytania i rozmyślania nad Pismem swój priorytet. Zacznij uczyć się wersetów Biblijnych i zachowuj je w swoim sercu, a kiedy przyjdą trudne chwile i będziesz musiał stanąć do bitwy, będziesz w pełni uzbrojony i gotowy, by zwyciężać.
Modlitwa
Panie, chcę być Twoim prawdziwym uczniem i chodzić obleczony mocą, która płynie z trwania w Twoim Słowie. Będę sumiennie studiować Pismo, a Ty zostań moim przewodnikiem i umieść Swoją prawdę głęboko w moim sercu. Amen.